1920×310-min

Đánh giá hoạt động sinh tinh từ Sâm cau

612 đã xem

Sâm cau là dược liệu quý được sử dụng bồi bổ sức khỏe và tăng sinh tinh. 

Đánh giá hoạt động sinh tinh từ Sâm cau 1

Hình ảnh Sâm cau

Nghiên cứu

Mô tả nghiên cứu

Nghiên cứu tiến hành năm 2012 Tại Khoa Động vật và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường,Cao đẳng G.S.G, Ấn Độ do D V Tayade thực hiện. Nghiên cứu đánh giá được về sự ảnh hưởng tích cực của Sâm cau đến hoạt động sinh tinh nam giới.

Nguyên liệu: Thân rễ Sâm cau Curculigo Orchioides Gaertn.

Động vật thí nghiệm: Chim sẻ đực.

Tiến hành nghiên cứu: Số động vật được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm. 1 nhóm sử dụng dịch chiết ethanol thân rễ Sâm cau 100mg/kg  thể trọng động vật. nhóm 2 không sử dụng.

     Sau sử dụng 30 ngày. Đo lường hình thái như: đường kính của tinh hoàn, các ống sinh tinh và Tế bào Leydigs. Số lượng các yếu tố sinh tinh khác nhau cũng được xác định.

Kết quả

     Kết quả thu được cho thấy hiệu quả rõ rệt và nổi bật của dịch chiết ethanol Sâm cau. Ở động vật được điều trị, các ống sinh tinh đã tìm thấy số lượng khổng lồ tinh trùng. Tế bào Sertoli đã phát triển mạnh và giàu chất dinh dưỡng được minh chứng bằng hạt tế bào chất. Tế bào Leydigs cho thấy khỏe mạnh phì đại với nhân lớn. Mạch máu tinh hoàn được tìm thấy rất nhiều.

Nghiên cứu 1

Kết quả nghiên cứu

Kết luận

Sâm cau có tác dụng:

  • Tăng số lượng tinh trùng.
  • Tăng phát triển tế bào Sertoli và tế bào Leydigs.
  • Phát triển mạch máu, tăng đưa lượng máu đến tinh hoàn.
  • Bình luận Facebook
  • Bình luận mặc định

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn