1920×310-min

Ảnh hưởng của Sâm cau và một số thảo dược lên hoạt động, số lượng tinh trùng ở nam giới

1,054 đã xem

Tạo hóa thiên nhiên với con người hòa hợp với nhau. Dễ có thể thấy có nhiều thảo dược có tác dụng điều hòa, cân bằng cơ thể con người. Trong đó, Sâm cau và một số thảo dược có tác dụng mạnh trong điều hòa về mặt sinh lý nam. 

Ảnh hưởng của Sâm cau và một số thảo dược lên hoạt động, số lượng tinh trùng ở nam giới 1

Sâm cau

Nghiên cứu

Mô tả nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu của Mayank Thakur, V. K. Dixit về tác dụng của Sâm cau tại khoa Dược, TS. H.S. Gour Vishwavidyalaya, Sagar, Ấn Độ cho thấy Sâm cau có ảnh hưởng mạnh đến hoạt động và số lượng tinh trùng ở nam giới.

Nguyên liệu: Sâm cau và một số thảo dược khác.

Động vật thí nghiệm: Chuột bạch có trọng lượng 220-225g.

Tiến hành nghiên cứu:

Các con chuột đực được chia thành 6 nhóm với mỗi nhóm gồm 6 con. Các con chuột được điều trị trong 14 ngày và các quan sát được ghi lại vào ngày 0 và 14. Nhóm I chỉ dùng nước và làm kiểm soát. Nhóm II 200 mg / Kg dịch chiết từ A.racemosus. Nhóm III 200 mg / Kg dịch chiết từ C.borivianum. Nhóm IV 200 mg / Kg dịch chiết từ Sâm cau. Nhóm V 200 mg / Kg dịch chiết từ D.hatagirea. Nhóm VI 200 mg / Kg dịch chiết O. latifolia.

Kết quả

     Các thảo dược có tác dụng ảnh hưởng lên hành vi tình dục, hoạt động tình dục, khả năng sinh tinh. Trong đó, Sâm cau có tác dụng khá mạnh. Tăng Hành vi tình dục 65,12%. Số lượng tinh trùng tăng lên rõ rệt. Cải thiện hiệu quả hoạt động tình dục.

Nghiên cứu 1

Kết quả nghiên cứu

Kết luận

  • Sâm cau làm tăng hành vi tình dục, cải thiện hoạt động tình dục.
  • Sâm cau làm tăng sản lượng tinh trùng rõ rệt.
  • Bình luận Facebook
  • Bình luận mặc định

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn